Vi hjälper ambassader över hela världen med pålitlig videokommunikation

Möten på hög nivå

Säkra videomöten, digitala och virtuella toppmöten och webbsändningslösningar för dina möten
och konferenser.

Informera och kommunicera med invånare

Använd video, webbsändning och digitala möten för att informera dina medborgare om viktiga regler och policyer som påverkar deras vistelse.

Statsbesök

Livestreama viktiga statsbesök till media och allmänhet.

Främja nationell kultur och utrikespolitik

Använd video, webbsändningar och digitala lösningar för att marknadsföra ditt arbete, sprida information och göra viktiga upplysningar.

Presskonferenser

Presskonferenser på plats, virtuella och digitala presskonferenser, ljud- och videoinspelning för media och journalister, medieintervjuer, inspelning och fotografering.