Boverket Webinar

Boverket

Uppdrag

Boverket producerar regelbundet webbseminarier för att nå ut med information till såväl sina anställda som andra intressenter. Mbrace tillhandahåller den kompletta AV- och webbsändningslösningen.

Leverans

Slutresultatet publicerades på Boverket.se och kan ses här.

Resultat

Live och on-demand webbsändning med synkroniserade slides, modererade frågor och svar, sändningsgrafik och förproducerade videosegment.