Från lokala organ till själva regeringen, vi ser till att både din interna och externa kommunikation funkar utan komplikationer

Informationssäkerhet

Våra tekniska lösningar, processer och rutiner säkerställer att din data är säker.

Normkritiskt perspektiv

Vi producerar medieinnehåll med ett normkritiskt perspektiv.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) standard

Vi följer WCAG-standarderna och tillhandahåller olika lösningar till våra kunder angående dessa riktlinjer, såsom live-textning/undertexter, ljudbeskrivning, teckenspråk och anpassade mediaspelare.

GDPR

Vi följer GDPR och arbetar bara med partners som följer samma standard.

Presskonferenser

  • Presskonferenser på plats
  • Virtuella och digitala presskonferenser
  • Ljud- och videoinspelning för media och journalister
  • Mediaintervjuer
  • Inspelning
  • Fotografering