#2 Offentliga myndigheter – 3 tips för att lyckas med rörlig kommunikation

”Demokratin betyder ingenting om vi inte kan göra informerade val” – Martin Kaba, producent på Mbrace. I Regeringskansliets kommunikationspolicy står det att ”Demokratisk styrning förutsätter kommunikation.” Idag har alla myndigheter en kommunikationsskyldighet där bland annat höga krav ställs på tillgänglighet samt att kommunikationen i fråga förs på ett enkelt och begripligt vis. Vi har pratat med två av våra erfarna producenter på Mbrace Martin Kaba och Tania

Read More »

ChatGPT och Artificiell intelligens (AI) verkar vara ”the talk of the town”. Vi har pratat med flera inom branschen [marknadsföring & kommunikation] där det både finns en stor oro kring att jobb ska försvinna och en positiv känsla kring de möjligheter som kommer med den här tekniska utvecklingen. 🤖 Under den senaste perioden har vi testat oss fram inom AI världen och här är våra lärdomar och

Read More »