Filmproduktion – Arla Frukosteffekten

Arla Foods

Uppdrag

Mbrace är stolta över att ha fått uppdraget att skapa en filmproduktion för Arlas initiativ "Frukosteffekten", som presenterades på Järvaveckan. Denna film ger en djupgående inblick i hur skolfrukost påverkar elevernas vardag och deras skolresultat. Vi följde med till Grönkullaskolan i Rissne, där eleverna öppet delar sina personliga upplevelser och berättar hur skolfrukosten påverkar deras dagliga rutiner och välbefinnande. Filmen lyfter också fram det viktiga arbetet som Rädda Barnen gör genom sina frukostklubbar, som erbjuder näringsrika måltider och en trygg miljö för barn som behöver extra stöd. Dessutom belyser denne film Generation Peps engagemang i skolfrukostfrågan och deras insatser för att främja en bättre start på dagen för alla elever. Genom denna film vill Arla inte bara att sprida medvetenhet om vikten av skolfrukost utan också inspirera fler att stödja och engagera sig i dessa värdefulla initiativ. Vi är glada över att ha bidragit till att belysa dessa viktiga frågor och att vara en del av en rörelse som strävar efter att skapa en positiv inverkan på barns liv och lärande.