title

Att livesända företagets konferens, kick-off eller event kan för vissa kännas som en självklarhet och för andra något överväldigande och okänt. När vi livesänder evenemang så ser vi tre tydliga positiva effekter för våra kunder: inkludering, hållbarhet och dokumentation.

Kundcitat från Folkhälsomyndigheten

Livesändning av event – 3 positiva effekter💡

1. Inkludering: tack vare livesändningens möjlighet att nå ut till fler oavsett fysisk plats eller tidszon möjliggörs inkludering av alla på företaget även om man inte kan samla medarbetarna i samma rum.

Livesändning för Voyado

2. Hållbarhet: för många bolag är en av de största miljöbovarna transport antingen av gods eller människor. När vi livesänder och använder oss av den digitala transformationen som skett de senaste åren bidrar vi till ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi behåller interaktion tack vare de utvecklade digitala plattformar.

Exempel på plattformar vi använder för digitala event:

  • Coeo
  • Quickchannel
  • Ventla
  • Mentimeter
Ordmoln från Mentimeter

3. Dokumentation: när vi livesänder och spelar in event dokumenterar vi viktig kommunikation för framtida team-medlemmar, gäster som ej kunnat medverka och ytterligare målgrupper som kan tänkas nyttja innehållet. På de viset skapar vi innehåll som får längre livslängd med möjlighet till återanvändning i flera år framåt.

Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Genom att integrera livesändningar i våra evenemang säkerställer vi att alla kan delta, oavsett plats eller tidzon, bidrar till en mer hållbar framtid och skapar värdefull dokumentation. Vi, på Mbrace, ser fram emot att fortsätta skapa framgångsrika event tillsammans med kunder, samarbetspartners och team-medlemmar.

Livesändning för Swedbank

Ska ni livesända ert nästa event? Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra producenter här.


För mer tips och idéer om hur du kan skapa framgångsrik marknadsföring och kommunikation – prenumerera på vårt #nyhetsbrev “Mbrace tipsar”! 👍


juni 14, 2024 at 1:48 e m | Uncategorized